2018-12-12 06:00Nyheter

Energiskatt och prislista elnät 2019

null

1 januari 2019 sker följande förändringar:

Prislistan för våra elnätskunder höjs med 6%. Höjningen beror främst på ökade kostnader för vårt regionnätsinköp som stiger med 10%. Även kostnader för drift och underhåll ökar då förnyelsen av vårt elnät sker i allt större omfattning.

Riksdagen har beslutat att energiskatten höjs till 43,38 öre/kWh inkl moms.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.