2016-06-10 10:24Nyheter

Karlshamn Energi gör Karlshamn snabbare, Tävla om snygga, snabba sneakers!

null

Karlshamn Energi gör Karlshamn snabbare. Tävla om snygga, snabba sneakers!

Ni har väl inte missat våra fina busskurer vid Österport och Sjukhuset? Förutom att vi gör Karlshamn snabbare via utbyggnaden av fibernätet så vill vi också göra kommuninvånarna lite snabbare med våra snygga, snabba sneakers! Gå in på vår Facebooksida och tävla: https://www.facebook.com/KarlshamnEnergi/


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.