2018-10-31 13:45Nyheter

Nytt pris för fjärrvärme från 1 januari 2019

null

Från och med 1 januari 2019 höjer vi fjärrvärmepriset med 2% jämfört med 2017/2018 års priser. Prishöjningen beror främst på allmänna kostnadsökningar. 

Som kund har ni rätt till förhandling, ansöka om medling eller säga upp ert avtal med anledning av de förändrade priserna. Detta är i enlighet med fjärrvärmelagen som ni kan läsa mer om på vår hemsida karlshamnenergi.se.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.