2018-01-18 15:50Nyheter

STORSATSNING SNABBAR UPP FIBERUTBYGGNAD

null

Landsbygden ska inte behöva vänta på bredbandsanslutning. Det anser kommunen och satsar nu uppemot 70 miljoner kronor extra.

Karlshamn energi har ökat takten på bredbandsutbyggnaden rejält under de senaste åren. vid utgången av 2018 ska samtliga tätorter vara anslutna, vilket innebär att 95 procent av hushållen i kommunen kommer att ha möjlighet till anslutning via bredbandsfiber.

Vid sidan av det har det gjorts utbyggnader på landsbygden med hjälp av statliga bidrag. Trots en hög utbyggnadstakt återstår ett flertal hushåll på landsbygden. Det är de, de återstående fem procenten av hushållen som den aktuella satsningen riktar sig till.

– Vi har sett hur föreningar på landsbygden kämpar för att få bredband. Vi tycker att det tar för lång tid så vi har beslutat att vi ska bygga ut nätet. Istället för upp till sex år har vi kommit fram till att vi ska klara det på tre år, berättar Marco Gustavsson (C) som är landsbygdssamordnare.

För att utbyggnaden inte ska behöva vara beroende av statliga bidrag går kommunen in med uppemot 70 miljoner kronor. Utbyggnaden ska ske under perioden 2019-2021.

– Det är den viktigaste infrastruktursatsningen som gjorts sedan telefonin, säger Marco Gustavsson.

Satsningen ses som en överlevnadsfråga för landsbygden. Möjlighet att verka som företagare, trygghet för äldre genom säkra larm samt möjlighet till utbildning via distans är exempel på vad fiberutbyggnaden ger, enligt de inblandade.

Marco Gustavsson konstaterar också att satsningen är viktig i en tid då Telia tar ner sina kopparledningar på landsbygden.

Anders Strange, vd för Karlshamn energi, påtalar att det är viktigt att hoppa på bredbandståget för de som nu kommer att få erbjudandet. Anslutningspriset i samband med utbyggnaden är kraftigt subventionerat och ligger på cirka 20 000. Skulle man däremot hoppa på i efterhand får man betala den verkliga kostnaden, som kan bli rejält mycket högre.

– Är det en lång sträcka till fastigheten kan den verkliga kostnaden vara upp till 300 000 kronor för en enskild fastighet, förklarar Anders Strange.

De återstående 600 hushållen på landsbygden utgör fem procent av det totala antalet i kommunen. Marco Gustavsson tror att det kan finnas de som tycker att det satsas väldigt mycket på ett fåtal.

– Då får man tänka på att de skattebetalare som bor på landsbygden inte får del av alla de satsningar som görs i tätorterna, exempelvis på cykelvägar.

Fakta om fiberutbyggnaden

2019 sker utbyggnad till 279 hushåll i Mörrum norra, Ringamåla nordväst, Grimsmåla samt Törneryd/Märserum.

2020 ansluts 195 hushåll i Åkeholm/Ämta samt Långehall med flera.

2021 byggs nätet ut till 125 hushåll i Bökemåla, Hovmansbygd med flera samt till Svarte mosse.

Kommunen satsar uppemot 70 miljoner kronor. Skulle Karlshamn energi eller annan förening beviljas statsbidrag minskas behovet av kommunala medel.

Källa: Sydöstran


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.