2018-05-15 13:02Nyheter

Vi förstärker och framtidssäkrar vårt fjärrvärmenät

null

För att öka kapaciteten och driftsäkerheten i vårt fjärrvärmenät förstärker vi transmissionsledningen mellan Tubbaryd och McDonalds. Målet är att på sikt kunna erbjuda fler att få tillgång till en trygg och klimatsmart värmekälla. 

Projektet är indelat i 5 etapper och pågår mellan maj till september med uppehåll för semester. Förläggningen sker i västra sidan av gång- och cykelbanan mellan Vekerumsvägen upp mot McDonalds. Gång- och cykelbanan kommer att hållas stängd under den här tiden, med undantag för semestern, vecka 28-31.


Framtidens fjärrvärme 2020

2016 påbörjade vi en stor biosatsning tillsammans med Södra Cell och med gemensamma krafter har vi under 2017 investerat och byggt om våra anläggningar för att på sikt nå målet med 100% förnybar fjärrvärmeproduktion med stor andel restvärme.

Under 2017 byggde Södra Cell i Mörrum om och investerade i en ny indunstning som möjliggjorde en ökad leverans av restvärme med ca 15% vilket motsvarar ungefär 30% högre effekt och flöde. För att kunna ta emot den ökade mängden har vi förstärkt ca 2 km rör och ledningar som nu gör att vi kan leverera restvärme ner till -12 mot tidigare runt +- 0.

Parallellt konverterade vi vår största anläggning, hetvattencentralen i Stilleryd från fossil olja till bioolja. Biooljan som förbränns där är förbrukad olja från t ex restauranger eller restprodukter från matoljetillverkning. Projektet pågick under större delen av året och innebar ändrade flöden, utbyggnad av tankar, pumpar och omprogrammering av teknik.

Med dessa åtgärder nådde vi vid 2017 års slut över 98% förnybar fjärrvärme – och en besparing på över 2 600 ton CO2 utsläpp per år.

2020 är målet att ha över 99% förnybar fjärrvärmeproduktion vilket gynnar alla kommuninvånarna i Karlshamn med renare luft, mindre utsläpp och fler som kan få tillgång till fjärrvärme.


Projektansvarig: Kenth Sevestedt 
Telefon 
0454-818 60. Mail: kenth.sevestedt@karlshamnenergi.se


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.