2020-04-23 12:06Pressmeddelande

1 miljon kronor i stöd för säkrad dricksvattentillgång


Under mars månad ansökte Karlshamn Energi Vatten AB om bidrag till ett projekt som ska bidra till bättre vattenhushållning i Karlshamn. I slutet av mars gav Länsstyrelsen ett positivt besked om att bidraget har beviljats. Återigen visar det lokala energibolaget att de ligger i framkant med utveckling och inte räds nya utmaningar.

 

Det finansiella stödet, som mest 1 000 000 kronor, kommer att användas till vattenbesparande åtgärder samt investering i ny teknik. Det kommer att startas ett pilotprojekt där hushåll i Karlshamn får sina analoga vattenmätare utbytta till digitala fjärravlästa vattenmätare. Totalt rör det sig om 1000 stycken nya mätare.

 

Med de nya mätarna kommer läckor kunna upptäckas i ett tidigare skede, både på kundens anläggning och på ledningsnätet. Förhoppningen är även att en ökad medvetenhet om ens egen vattenförbrukning kommer att bidra till ett bättre "spara vatten-tänk" hos våra vattenkunder. Det i sin tur kan leda till att det krävs färre vattenrestriktioner vid kommande torra perioder.

 

Projektet innebär att nya mätare monteras och installeras, samt att ett nytt insamlingssystem och ny drift-och analysprogramvara installeras. Allt detta kommer att ske under år 2020 och den 15 december ska resultat redovisas till Länsstyrelsen.

 

Om bidraget
Länsstyrelsen har totalt 58 miljoner kronor i bidrag att fördela i Sverige. Dessa bidrag ska på ett eller annat sätt syfta till bättre tillgång till dricksvatten. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50% av kostnaden för de stödberättigade. 75% av bidraget betalas ut vid beviljande av stödet, de resterande 25% av bidraget betalas ut när projektets resultat har redovisats.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.