2020-11-02 12:01Pressmeddelande

Ansökan om ny klimatanpassad reglering av Mien

Karlshamn Energi fortsätter arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamn. Näst ut är att söka tillstånd för en ny klimatanpassad reglering av sjön Mien som förser Karlshamns huvudvattentäkt Långasjön med vatten.

Tisdagen den 3 november inleds miljöprövning i Mark- och miljödomstolen i Tingsryd gällande en ny klimatanpassad strategi för hur sjön Mien ska regleras för att säkra vattentillgången ner till Långasjön för lång tid framöver.

Klimatanpassad reglering innebär att Karlshamn Energi vill säkerställa vattentillgången vid förväntade förändringar i klimatet. Det vill säga fler perioder av torrt klimat och fler tillfällen med mycket regn och stora flöden. Regleringen har tagits fram för att efterlikna en naturlig sjö så långt som möjligt, med en föränderlig vattennivå.

Karlshamn Energi söker samtidigt tillstånd för att riva ut och ersätta den gamla dammen och för att bygga fiskväg förbi dammen. Utöver ny damm och fiskväg vill bolaget även genomföra naturvårdande åtgärder intill dammen, där det framförallt handlar om att skapa attraktiva bottnar för fisk att leka.

För två veckor sedan inleddes även förhandlingar i Mark- och miljödomstolen angående Karlshamn Energis ansökan om att använda Mörrumsån som en reservvattentäkt. Denna reservvattentäkt ska, med kort varsel, kunna ersätta Karlshamns huvudvattentäkt Långasjön/Mien om denna av någon anledning skulle bli obrukbar och endast användas tillfälligt om behovet är absolut nödvändigt.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.