2021-06-17 09:28Pressmeddelande

Bevattningsförbud införs i Ringamåla

På grund av högt vattenuttag införs bevattningsförbud i Ringamåla med omedelbar verkan. Bevattningsförbudet i Ringamåla gäller tills vidare.

Bevattningsförbud gäller alla i Ringamåla med kommunalt vatten från och med torsdag den 17 juni. Tills vidare gäller följande:

  • Bevattning med slang är inte tillåten, all bevattning ska ske med vattenkanna oavsett tid på dygnet.
  • Poolfyllnad eller användning av högtryckstvätt är inte tillåten.

Bevattningsförbudet gäller tills Karlshamn Energi meddelar annat, mer information uppdateras löpande på vår hemsida, karlshamnenergi.se.


Ämnen: Vatten

Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.