2016-03-21 09:56Pressmeddelande

Karlshamn Energi får beviljat landsbyggdsstöd för bredbandsutbygggnad i området Mieådalen

null

Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om de första stöden till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Karlshamn Energi har varit en av de sökande som därmed fått beviljat stöd för utbyggnad i området Mieådalen. Upphandling av projektet startas upp omgående och beräknad start för utbyggnaden är årsskiftet 2016-2017.

Karlshamn Energi lämnade den 10 september 2015 in en ansökan om stöd hos Jordbruksverket för landsbygdsprojekt fiber i området Mieådalen. Ärendet har dragit ut på tiden men idag kom beskedet att Länsstyrelsen fattat beslut om de första stöden till bredbandusutbyggnad på landsbygden. Blekinge har fått beviljat stöd till fem olika projekt varav Mieådalen är ett av de beviljade områdena. Karlshamn Energi har tillsammans med representanter för föreningen Mieådalen Fiber arbetat för utbyggnad av bredbandsnät i norra Asarum. Intresset har varit stort och i området är det ca 290 villor som berörs av beslutet. Den den totala projektkostnaden beräknas till 9.3 miljoner.

— Det känns väldigt roligt att vi har fått ett positivt besked säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi. Nu när beskedet kommit inväntar vi ett skriftligt beslut som innebär att vi kan starta upp med projektering av de villor som finns med i ansökan. Vi beräknar i nuläget kunna färdigställa utbyggnaden under 2017. Karlshamn Energi har även lämnat in flera ansökningar gällande utbyggnaden på landsbygden och hoppas så klart på ett positivt besked även i dessa ärenden fortsätter Anders.

Förutom våra satsningar på landsbyggen är utbyggnaden av bredbandsnätet är i full gång även i övriga delar av kommunen och ett antal områden är levrade och klara. I dagarna kommer vi att påbörja arbetet i innerstaden, där vi börjar med de södra delarna. Vi planerar att ha investerat ca 200 miljoner på bredbandsutbyggnaden till år 2020 avslutar Anders.

För frågor kontakta:

Anders Strange, VD Karlshamn Energi Telefon: 0454-818 40 

Mail: anders.strange@karlshamnenergi.se

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fyra olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.