2017-01-11 11:36Pressmeddelande

Karlshamn Energi får nytt landsbygdsstöd, 22 miljoner beviljat för utbyggnaden av fiber i Karlshamn

null

Karlshamn Energi lämnade under 2016 in ansökningar om stöd hos Länsstyrelsen för landsbygdsprojekt gällande utbyggnad av bredband i flera områden. Idag kom beskedet att Länsstyrelsen fattat positivt beslut för 2 av våra projektansökningar, Vettekulla/Matvik och Vekerum m.fl. I Blekinge har totalt 9 olika projekt beviljats stöd inom nuvarande Landsbygdsprogram varav 3 är Karlshamn Energis projekt. Karlshamn Energi har sedan starten av utbyggnaden arbetat för att få fiber till landsbygden och intresset har varit stort. I de områden som det nu beviljats stöd för beräknar vi att ca 1700 fastigheter berörs av beslutet. Den totala projektkostnaden beräknas till 32 miljoner kr varav stödet uppgår till ca 22 miljoner kr. Den totala gräv- och plöjsträckan är för båda projekten 12 mil.

— Det känns väldigt roligt att vi har fått ett positivt besked säger Anders Strange, VD på
Karlshamn Energi. Nu när beskedet kommit kan vi starta upp med projektering av de villor som finns med i ansökan. Vi beräknar i nuläget kunna påbörja utbyggnaden under 2018 för att vara klart i början av 2019. Genom dessa nya projekt tar vi ett stort steg mot att nå 90%-målet i Karlshamns kommun, fortsätter Anders.

Förutom våra satsningar på landsbygden är utbyggnaden av bredbandsnätet i full gång även för övriga delar av kommunen och ett antal områden är levererade och klara. Arbetet pågår för fullt i bland annat delar av Mörrum och Asarum. Vi räknar med att alla tätorter i kommunen ska vara utbyggda under 2018. Vi kommer att ha investerat ca 250 miljoner på bredbandsutbyggnaden till år 2020 avslutar Anders.

Utbyggnaden av fiber i byanätet delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden och nationella medel som fördelas av Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Blekinge

För frågor kontakta:

Anders Strange, VD Karlshamn Energi 

Telefon: 0454-818 40, Mail: anders.strange@karlshamnenergi.se

---------------------------------------------------------------------------------------

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Strategiska EU - mål för landsbygden för 2014-2020 är att främja jordbrukets konkurrenskraft, garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser, bidra till en välbalanserad utveckling av landsbygdens ekonomier och samhällen samt bevara och skapa nya jobb.

Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och av nationella medel. Programmet löper till och med 2020.

Programmet ger stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. programmet består av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar. 

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fyra olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.