2016-06-20 09:42Pressmeddelande

Karlshamn Energi och Södra Cell Mörrum i nytt långsiktigt samarbete.

null

Karlshamn Energi AB och Södra Cell Mörrum har tecknat ett nytt 10-årigt avtal om fjärrvärmeleveranser. Avtalet innebär att Södra Cell levererar biobränslebaserad restvärme till Karlshamn Energis fjärrvärmenät. Det nya avtalet har möjliggjorts genom den nya indunstningsanläggning Södra Cell investerar i och kommer innebära ökade leveranser från Södra.

 ”Södras styrelse har beslutat om stora investeringar i Mörrum. Den nya 7- effektsindunstningen är ett viktigt steg i vår strategiplan att bygga ut produktionskapaciteten. Att den även möjliggör ökade energileveranser av fjärrvärme men också el och biobränsle ser vi som mycket positivt säger Stefan Sandberg Platschef på Södra Cell Mörrum.”

Parterna började samarbetet kring fjärrvärme redan i slutet av 1980-talet och har utvecklat det genom åren i takt med att fjärrvärmenätet byggts ut. Idag är fjärrvärmenätet utbyggt i Asarum, Karlshamn, Mörrum och Svängsta tätorter och omfattar leverans till drygt 1 500 kunder. ”Det är mycket glädjande att vi tecknat ett nytt långsiktigt avtal, detta borgar för en fortsatt satsning på utbyggnad av fjärrvärmenätet, en stabil prissättning till våra kunder och fossilfri fjärrvärmeleverans” säger Anders Strange VD på Karlshamn Energi AB.

För mer information

Anders Strange VD Karlshamn Energi 0454-818 40

Stefan Sandberg Platschef Södra Cell Mörrum 0454-55 550

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fyra olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.