2019-09-05 15:47Pressmeddelande

Karlshamn Energis bredbandsutbyggnad på landsbygden i fokus för riksdagsledamot

null

Riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) som sitter i riksdagens trafikutskott besökte Karlshamn under torsdagen för att få veta mer om Karlshamn Energis och kommunens lyckade strategi för utbyggnad av fiber på landsbygden.

Inom Karlshamns kommuns tätorter har redan 100 procent av hushållen möjlighet till fiberanslutning, medan andelen på landsbygden i dagsläget är cirka 50 procent. För perioden 2019-2021 finns en tydlig strategi för att även få 100 procent täckning utanför tättbebyggt område.

– Karlshamn har ett jätteintressant sätt att jobba. Det ser väldigt olika ut i landet hur man väljer att bygga ut fiber och här har det fungerat väl med att kommunen och ett kommunalt stadsnät tillsammans tar ett stort ansvar för utbyggnaden, säger Mikael Larsson.

Karlshamn Energi följer en målmedveten treårsplan för att alla permanentboende på landsbygden ska kunna få bredband år 2021. Karlshamn kommun satsar uppemot 70 miljoner kronor för att utbyggnaden inte ska vara beroende av statliga bidrag och riskera att tappa fart.

– Vi har också haft bra diskussioner om hur framtida investeringsstöd för bredbandsutbyggnad ska se ut. Infrastrukturen för bredbandsuppkoppling är idag lika viktig som vatten eller el för dig som har företag eller bor på landsbygden, säger Mikael Larsson.

Anders Strange, vd för Karlshamn Energi, lyfte under besöket de framgångsfaktorer som gjort att fiberutbyggnaden i Karlshamns kommun löper på i snabbare takt än i många andra delar av landet.

– Långsiktig planering tillsammans med Karlshamns kommun och en tidigt framtagen strategi för hur utbyggnaden ska genomföras på landsbygden har varit en viktig anledning till att vi är långt framme. Vi har också god samverkan med stadsnäten i andra kommuner i Blekinge, säger Anders Strange.

För mer information

Anders Strange, vd Karlshamn Energi
Telefon: 0454-818 40
Mail: anders.strange@karlshamnenergi.se

Fakta om fiberutbyggnaden

2019 sker utbyggnad till 279 hushåll i Mörrum norra, Ringamåla nordväst, Grimsmåla samt Törneryd/Märserum.
2020 ansluts 195 hushåll i Åkeholm/Älmta samt Långehall med flera.
2021 byggs nätet ut till 125 hushåll i Bökemåla, Hovmansbygd med flera samt till Svarte mosse.

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Bolaget är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.