2018-02-13 12:05Pressmeddelande

Ny infrastruktur för Internet of Things i Karlshamn

null

Karlshamn Energi etablerar en Stadshubb för Internet of Things (IoT) ”sakernas internet” och blir samtidigt en del av den starkt växande StadshubbsAlliansen.

En stadshubb är en trådlös infrastruktur som med hjälp av en teknik som heter LoRa gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker och via det befintliga fibernätverket förmedlas sedan sensorns data tryggt och säkert till dess ägare. En stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad.

- Med hjälp av LoRa kan man t ex få snabb och pålitlig information om en vattenläcka i sommarhuset, en båtmotor som förflyttas, en grind som öppnas eller vilken temperatur badvattnet har. Det krävs varken el eller bredband för att sensorn ska kunna skicka signaler vilket gör användningsområdet väldigt stort – det är bara fantasin som sätter gränsen. Vi behöver en trådlös och trygg infrastruktur som riktar sig till både företag och privatpersoner och i detta projektet är samarbete ledordet då det krävs mycket utveckling och snabb teknik. Tillsammans kan vi påverka och ta del av andras framgångar säger Patrick Ågren på Karlshamn Energi.

LoRa (Long Range) är en standardiserad trådlös teknik som kännetecknas av mycket lång räckvidd, låg energiförförbrukning och säker dataöverföring. LoRa har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet of Things över hela världen.

Den första öppna stadshubben designades och byggdes i Helsingborg av Öresundskraft för ett år sedan.

- Uppmärksamheten blev enorm och intresset bara fortsätter växa. Vi tror på samarbete och bestämde oss för att underlätta för andra stadsnät att etablera sina lokala stadshubbar. Grundtanken är enkel, tillsammans kan vi skapa positiva synergieffekter samt snabbt sprida bra exempel sinsemellan och på så sätt göra det möjligt för smarta städer att snabbt utvecklas över hela Sverige. Med Karlshamn Energi får vi ytterligare en driven och framåtlutad medlem i StadshubbsAlliansen. Det säger Bo Lindberg, chef för Kommunikationslösningar på Öresundskraft.

StadshubbsAlliansen har vuxit mycket snabbt sedan den startades 2017. Karlshamn blir den fjärde Stadshubben i Sverige. Förutom i Helsingborg finns det idag regionala stadshubbar i Kalmar och Karlskrona. Ytterligare sju svenska stadsnät har hittills tecknat avsiktsförklaring om att etablera stadshubbar och tillsammans täcker de idag mer än tjugo kommuner.

Läs mer på www.stadshubbsalliansen.se

För mer information kontakta:

Patrick Ågren, Affärsområdeschef Bredband på Karlshamn Energi, Telefon: 0454-818 44, patrick.agren@karlshamnenergi.se

Bo Lindberg, Chef för Kommunikationslösningar på Öresundskraft, Telefon: 070-418 33 10, bo.lindberg@oresundskraft.se

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fyra olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.