2021-09-29 13:03Pressmeddelande

Vi behöver prata toaletthyfs

Pumpstationen Torsken i centrala Karlshamn vid ett akut stopp i september. Stora mängder fett och trasor som satte igen rör och pumpar fick tas bort.Pumpstationen Torsken i centrala Karlshamn vid ett akut stopp i september. Stora mängder fett och trasor som satte igen rör och pumpar fick tas bort.

Våtservetter och torkhanddukar toppar just nu listan på nerspolade saker som orsakar stopp i våra ledningar, pumpstationer och reningsverk. Utryckning för slamsugning och beredskapspersonal har ökat kraftigt vilket är både dyrt och tråkigt.

Att bara kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner i toaletten kan tyckas vara självklart men tyvärr är det ett stort och växande problem. Allt som inte bryts ner i vatten (och som definitivt inte ska finnas där; tops, våtservetter, blöjor, hushållspapper/torkhanddukar, hår, snus, tamponger, bindor etc) fastnar antingen i den enskildes fastighet eller i våra ledningar och pumpar – och orsakar stopp, läckor och översvämningar. Och blandar vi in lite fett blir det rejäla berg av olöslig och hoptvinnad massa.

– Det här är ett problem som vi har haft under lång tid, men det är framför allt den senaste tiden som det ökat kraftigt och ohållbart. Vi ser ett samband med att våra rutiner ändrats under pandemin. Idag använder vi mer våtservetter, både antibakteriella och vanliga (smink, rengöring av ytor samt till spädbarn) och handdukarna på toaletterna har bytts ut till torkpapper, säger Tobias Enström, ansvarig för ledningar och pumpstationer.

– Vi lägger mycket tid och pengar på att hålla våra pumpar och ledningar i brukbart skick. Rötkammaren har stått still i över tre månader för att ledningar och pumpar sätts igen av allt rens och skräp. Allt detta kostar oss flera hundra tusen kronor varje månad som i sin tur kommer att påverka vår VA-taxa, säger Ken Sellén, Affärsområdeschef Vatten.

Grovreningen som når Sternö Reningsverk och som måste lämnas som avfall varje år är ca 130 ton och vi uppskattar att 60% av detta består av trasor och fett, vilket motsvarar ca 75 ton.

– Alla behöver vi hjälpas åt att tänka på vad vi spolar ner. Avfall ska sorteras som avfall och ska inte hamna i toaletten. Finns det en toaletthink i badrummet som gör att det blir naturligt att slänga skräp i den och töms den regelbundet? Vi behöver definitivt prata mer om avlopp, kretslopp och miljö, säger Ken.

Bli en toa-hjälte genom att spola smart! Gör det för dig, grannen och hela Karlshamn.

 

Fakta:
Rötkammaren rötar slammet där en del utvinns till biogas och en del används för att bli till gödsel som sprids på bl a åkrar. När renset innehåller för mycket skräp måste det lämnas som avfall vilket påverkar vår miljö och den cirkulära ekonomin negativt.

Kuriosa: 
Rötkammaren utvinner biogas för att driva runt delar av reningsverket.


Ämnen: Vatten

Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.

Relaterad media