2023-02-09 11:00Nyheter

Karlshamns nya vattenverk tar form

Illustration av hur det nya vattenverket i Karlshamn skulle kunna se ut. 
Bild: SwecoIllustration av hur det nya vattenverket i Karlshamn skulle kunna se ut. Bild: Sweco

Startskottet för ett nytt vattenverk i Karlshamn närmar sig. Byggupphandlingen är klar och innebär att Karlshamn Energi kommer att ha ett nära samarbete med Peab under kommande år.

- Efter många år av utredningar och planering känns det jättebra att vi nu påbörjar byggprojektet av ett modernt ytvattenverk som tryggar en säker vattenleverans för lång tid framåt, säger Ken Sellén, affärsområdeschef Karlshamn Energi Vatten AB.

Det nya vattenverket ska enligt plan stå färdigt om cirka fem år med råvattenförsörjning från Långasjön och Mörrumsån som reservvattentäkt.

- Vi bygger för framtiden och höjer kapaciteten för produktion och leverans av dricksvatten till 225 liter per sekund till våra kunder. Med det nya vattenverket täcker vi vattenbehovet för en lång överskådlig tid och har även möjlighet att bygga ut vattenproduktionen med ytterligare 50 liter per sekund om behovet skulle öka, säger Toini Sjöqvist som är projektledare för Karlshamn Energi.

Under 2022 genomfördes upphandlingen för en partnerentreprenör där valet föll på Peab.

- Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Karlshamn Energi Vatten AB att tillsammans förverkliga detta projekt, berättar Adis Dzafic, projektchef för nytt ytvattenverk på Peab.

Karlshamn Energi och Peab har tecknat ett så kallat partneringavtal där Peab som byggentreprenör i projektet även lutar sig mot kompetens från Norconsult som teknisk konsult samt Malmberg Water som kan vattenreningsprocesser.

- Partnering är en samarbetsform där deltagarna drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser under hela projektet för att det färdiga vattenverket ska bli så bra som möjligt. Det innebär att vi använder oss av entreprenörens kunskaper redan i projekteringsfasen samtidigt som vi som beställare också är mycket involverade i alla val och beslut som ska göras, säger Toini Sjöqvist.

Projektet har redan tagit fart och en projektorganisation med både interna och externa resurser håller på att ta form. Projektet är indelat i två faser och nu inleds fas 1 där det först handlar om att välja vattenreningsteknik för det nya vattenverket.

Därefter kan hela projekteringen färdigställas och målet är att få all konstruktion och planering klar inför att bygget kan påbörjas.

Fas 2 i projektet är själva byggnationen som beräknas ta cirka två år att slutföra.

- Byggstarten är beräknad till någon gång under år 2025. Sedan är siktet inställt på årsskiftet 2027-2028, med ett nytt vattenverk på plats för att leverera rent och gott dricksvatten till Karlshamns invånare under lång tid framåt, säger Toini Sjöqvist.


Ämnen: Vatten

Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.


Kontaktpersoner

Toini Sjöqvist
Projektledare Vatten
Toini Sjöqvist
Ken Sellén
Affärsområdeschef Vatten
Ken Sellén