2023-10-06 13:08Pressmeddelande

Framtidsfråga för Karlshamns vattenförsörjning är avgjord

KE_Mien_utlopp.jpg

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ge Karlshamn Energi Vatten tillstånd att bygga en ny damm och fiskväg i sjön Mien samt möjlighet till klimatanpassad reglering.

Domen vann laga kraft den 27 september efter Mark- och miljööverdomstolens beslut den 29 augusti. Tillståndet är i enlighet med inlämnad ansökan från Karlshamn Energi Vatten AB och Mieåns Vattenregleringsförening.

– Vi är mycket nöjda över beslutet då det är en viktig del i vårt arbete med att trygga och säkerställa Karlshamn kommuns framtida vattenförsörjning, samtidigt som det ger sjön Mien en jämnare vattennivå, säger Ken Sellén, affärsområdeschef Vatten.

Den nya miljödomen förbättrar miljön i Mieån genom att säkerställa att det finns ett kontinuerligt flöde året runt och innebär även en förbättrad miljö för fiskar som nu kommer kunna ta sig mellan sjön Mien och Mieån.

Beskedet är en viktig delseger men mycket arbete återstår innan vi är i mål. I och med beslutet har vi fem år på oss att genomföra arbetet.
Ken Sellén, affärsområdeschef Vatten, Karlshamn Energi.

Arbetet med att ta fram det underlag som slutligen lett fram till Mark- och miljööverdomstolens beslut har pågått sedan 2013 och frågan har prövats i tidigare domstolsinstanser. 

– Grunden till att vi nått den här milstolpen är ett mångårigt arbete där jag vill passa på att tacka medarbetare på Karlshamns kommun, Karlshamn Energi och konsulter för berömvärda insatser, säger Ken Sellén.

Projektet med att säkra den framtida vattenförsörjningen går nu vidare in i nästa viktiga fas.

– Beskedet är en viktig delseger men mycket arbete återstår innan vi är i mål. I och med det här beslutet har vi fem år på oss att genomföra arbetet. För det krävs att nödvändiga beslut för projektering och finansiering är på plats inom snar framtid, avslutar Ken Sellén.  

FAKTA VATTENDOM

Den nya dammen ska ersätta den gamla dammen så att man även kan bygga en fiskväg förbi dammen. Utöver ny damm och fiskväg planeras det även för naturvårdande åtgärder intill dammen, där det framförallt handlar om att skapa attraktiva bottnar för fisk att leka.

Klimatanpassad reglering innebär att säkerställa vattentillgången vid förväntade förändringar i klimatet. Det vill säga fler perioder av torrt klimat och fler tillfällen med mycket regn och stora flöden. Regleringen har tagits fram för att efterlikna en naturlig sjö så långt som möjligt, med en föränderlig vattennivå.

 


Ämnen: Vatten

Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Digital Infrastruktur i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.


Kontaktpersoner

Ken Sellén
Affärsområdeschef Vatten
Ken Sellén