2021-12-17 15:15Pressmeddelande

Karlshamn har nått målet 100 procent bredbandstäckning

Karlshamn Energis fiberutbyggnad, i samarbete med Karlshamns kommun, slutförs nu och endast ett fåtal hushåll återstår.

100 procent av Karlshamns permanentboende och företag har haft möjlighet att teckna fiberavtal och nu i december kommer samtliga av dem ha fiber installerat. Därmed har målet i Karlshamns kommuns bredbandsstrategi uppnåtts. 

Media hälsas välkomna till pressträff i Knaggelid tisdag den 21 december för att träffa fiberkunden Eva Stanleysson som nu får snabb uppkoppling och som kan berätta vad detta betyder för de som bor på landsbygden.

På plats finns även Anders Strange, VD Karlshamn Energi, Annika Westerlund, styrelseordförande Karlshamn Energi och Marco Gustavsson, landsbygdssamordnare Karlshamns kommun, för att berätta mer om vägen fram till att målet blivit uppfyllt.

Tid: tisdagen den 21 december, kl. 11.00
Plats: Knaggelidsvägen 200, 376 92 Svängsta


Ämnen: Bredband

Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.